Regulamin

REGULAMIN

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego sklepu Fotograficznego zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu fotokurier.eu w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru odbitek zdjęć i gadżetów fotograficznych.
 2. Właścicielem serwisu internetowego www.fotokurier.eu jest firma OHLASZENY ZENON HANDEL-USŁUGI, FOTO-VIDEO , 46-100 Namysłów , REGON 531035208, NIP 7520001742.

§2 Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera z przeglądarką internetową najlepiej Google Chrom lub Firefox
 2. Osoba korzystająca z serwisu www.fotokurier.eu (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek zdjęć oraz gadżetów foto za pośrednictwem serwisu  jedynie po dokonaniu rejestracji.
 3. Zarejestrowanie się Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Usługi fotograficzne sklepu internetowego fotokurier.eu wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej: www.fotokurier.eu. Ofert promocyjnych w aplikacji nie można łączyć. Oznacza to,   że Klient może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
 5. Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym, gadżetów fotograficznych oraz innych usług wymienionych w serwisie  z plików zapisanych w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu  dostępnego na stronie internetowej serwisu fotokurier.eu
 6. Zamówienia składane w systemie są wykonywane przez firmę, OHLASZENY ZENON HANDEL-USŁUGI, FOTO-VIDEO , ul. Bohaterów Warszawy 3A , 46-100 Namysłów.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie zakupu".
 8. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
 • w przypadku gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie,
 • gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
 • w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Program do graficznego projektowania, który jest udostępniony na stronie sklepu, jest programem całkowicie darmowym. Projektując grafikę produktu w programie do projektowania, produkt w sklepie zamawiamy bez dodawania do niego fotografii. Program służy tylko i wyłącznie do zaprojektowania grafiki kupionego wcześniej produktu w sklepie fotokurier.eu. Po zainstalowaniu programu na swoim komputerze można korzystać z zaawansowanych funkcji i bez problemu zaprojektować fotoksiążkę, kalendarz, digipack, kubek, koszulkę, bądź inny produkt z  naszej oferty. Program posiada bardzo rozbudowane narzędzia edycyjne . Można kadrować zdjęcia , dodawać do nich ramki , maski i inne efekty . Tła stron można wypełniać zdjęciami , kolorami , gradientami , bądź użyć dostarczanych z programem gotowych rozwiązań. Zawsze istnieje opcja dodania tekstu , odpowiedniego jego sformatowania oraz zastosowania efektów takich jak obwódka czy cień.

  Przed wysłaniem projektu na nasz serwer program sprawdza czy wszystko zostało poprawnie wypełnione , oraz czy rozdzielczość plików jest odpowiednia do wybranego formatu . Jeśli są błędy , informuje o tym użytkownika , aby mógł dokonać odpowiednich korekt.

§3 Warunki doręczenia

 1. Po otrzymaniu "Potwierdzenia wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną, zamówione usługi fotograficzne będą dostarczone do klienta, według wyboru Klienta:
  • wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres według zasad i obowiązującego cennika.
  • przygotowane do odbioru w odpowiednim wskazanym przez Klienta w zamówieniu punkcie odbioru, w którym zlecił realizację zamówienia.
  • lub dostarczone kurierem pod wskazany adres.                                                                                                                                                                                    

Koszty odbioru zamówień w sklepie fotokurier.eu

1. Odbiór osobisty 0zł.

2. Dostawa kurierem =  od 15zl

3. Dostawa Poczta polska = od 11zl 

4. Dostawa pod wskazany adres na terenie Opola i Wrocławia = 10zl

 

Klient przed odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie www.fotokurier.eu godziny otwarcia studia wykonującego zlecenie. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.

§4 Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. O realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany w oddzielnym mailu. W zależności od rodzaju zamawianej usługi czas realizacji może wahać się od 2 godz. do 7 dni roboczych. Realizacja zamówienia może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu fotokurier.eu awaria sprzętu. W tym przypadku klient zostanie poinformowany otym fakcie i przybliżonym terminie realizacji.

 

"Pakiety zdjęć" są ograniczone czasowo, czyli trawaja "od" - "do" są wykonywane do 7 dni roboczych.

 

§5 Cennik i płatności

 1. Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie fotokurier.eu w momencie składania zlecenia.
 2. Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:
  • Płatność z góry poprzez płatności elektroniczne
  • Płatność "za pobraniem" (w przypadku przesłania wykonanych usług za pośrednictwem przesyłki pobraniowej).

§6 Przechowywanie prac

 1. Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki, są usuwane z pamięci komputerów studia realizującego zamówienie.
 2. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku.

§7 Reklamacje

 1. Zakupione i dostarczone usługi i towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres studia wykonującego reklamowane zlecenie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu, na adres studia, w którym wykonano usługę wraz z dowodem zakupu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 3. W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu.

§8 Prawa autorskie

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
 3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia fotokurier.eu z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych będzie fotokurier.eu
 3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez fotokurier.eu.
 4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  5.  Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta. Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji zlecenia (przesyłka kurierska, pocztowa, płatności elektroniczne, opinie o realizacji zlecenia), bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  6.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
  7.  Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
  8.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
     a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,
     b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
     c) w celach statystycznym.
  9.  Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych sklepu.

§10 Modyfikacja zamówienia, odstąpienie od umowy

 1. Osoba która dokonała zakupu może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało przyjęte do realizacji
 2. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu, zalecamy anulować zamówienie i złożyć ponowne.
 3. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy przesłanej drogą elektroniczną wiadomości o rozpoczęciu realizacji zamówienia poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ze względu na fakt, iż produkcja większości zleceń rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia do realizacji, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Konsumentowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu takiego zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej fotokurier.eu

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Pamięć ( 16GB )
55,00 50,00 PLN
Foto księga E1 (30x21cm)
140,00 130,00 PLN
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
20x25 FOTO (Matowy)10,00 PLN
25x50 FOTO (Matowy)15,00 PLN
60x200 FOTO (Matowy)220,00 PLN
254x60 FOTO (Matowy)275,00 PLN
21x29,7 cz-b druk (pli...0,40 PLN
10x15 FOTO (Połysk)0,75 PLN
10x15 FOTO (Matowy)0,80 PLN
13x18 FOTO (Matowy)1,50 PLN
13x18 FOTO (Połysk)1,50 PLN
15x21 FOTO (Matowy)2,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

Moje konto
Pakiety zdjęć
PakietCena
1000x 10x15 ( do 7 dni...400,00 PLN
1000x 10x15 ( do 7 dni...400,00 PLN
300x 15x23 FOTO (Matowy)300,00 PLN
300x 15x23 FOTO (Poł...300,00 PLN
300x 15x21 FOTO (Połysk)270,00 PLN
300x 15x21 FOTO (Matowy)270,00 PLN
30x 30x45 FOTO (Matowy)210,00 PLN
30x 30x45 FOTO (Połysk)210,00 PLN

Zobacz wszystkie pakiety.

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto